brainwave driven assistance system for motor-impaired people - BASIL

Kurzbeschreibung.

Entwicklung eines Assistenzsystems für motorisch eingeschränkte Menschen das mittels  Funksensorik Gehirnaktivitäten erfasst um diese in Aktionen (z.B. Herunterfahren von Jalousien, Öffnen/Schließen von Fenstern oder Aussenden von Hilferufen) umzuwandeln und somit die Selbstautonomie fördert.

Ausgangssituation.

Der demografische Wandel verschlechtert die Pflegesituation im Grenzgebiet Bayern-Tschechien. Die Pflegeinfrastruktur ist einerseits schlecht ausgebaut und außerdem teuer. Dies beeinträchtigt u.a. hunderte motorisch eingeschränkte Menschen (Personen mit Multipler Sklerose in fortgeschrittenem Stadium, Locked-in-Syndrom oder ALS).

Zielsetzung.

Im Rahmen des Projekts BASIL, welches durch das ZIEL ETZ EU-Programm gefördert wird, entwickeln die Projektpartner Westböhmische Universität Pilsen und Sensorik-Bayern GmbH gemeinsam einen Prototypen eines digitalen Assistenzsystems, das motorisch extrem eingeschränkten Menschen bei einfachen Tätigkeiten in ihrem Eigenheim unterstützt bzw. ermöglicht, diese eigenständig zu erledigen. Diese Menschen können sich zwar nicht bewegen, sind aber bei vollem Bewusstsein. Wenn sie z.B. das Licht, Radio oder das Fernsehgerät einschalten wollen, sollen sie dies künftig mit Hilfe dieses Assistenzsystems allein durch ihre Gedanken bewerkstelligen können: es werden Hirnwellen sensorisch erfasst und anschließend mit komplexen Computeralgo­rithmen interpretiert. Der Wunsch des Betrof­fenen wird dann sozusagen in die Sprache von Geräten und Anlagen im Eigenheim „übersetzt“ und an ein Steuergerät gesendet, das dann da­für sorgt, dass z.B. die Jalousie im Schlafzimmer heruntergefahren wird. Denkbar ist auch, dass die Menschen bei einem Notfall einen Hilferuf an eine Vertrauensperson absenden oder Hun­ger- und Durstgefühl signalisieren. Im Projekt werden exemplarisch einige Tätigkeiten zur Steuerung der Haustechnik, z.B. der Jalousie, des Lichts oder der Kommunikationselektronik realisiert. Das Assistenzsystem wird sich auch an marktübliche Hausautomatisierungssyste­me problemlos anbinden lassen.Stručný popis

Vývoj asistenčního systému pro osoby s motorickým omezením, který bude prostřednictvím vysílací senzoriky registrovat mozkové vlny, a je měnit  v akce (např. stáhnutí žaluzií, otevření/zavření oken nebo volání o pomoc) a podporovat tak soběstačnost těchto osob.

Výchozí situace

Demografické změny vedou v česko-bavosrkém pohraničí ke zhoršení situace péče. Pečovatelská infrastruktura je špatně vybudovaná, a kromě toho drahá. To omezuje m.j. stovky motoricky omezených lidí (osoby s multipní sklerózou v pokročilém stádiu, syndromem uzamčení nebo ALS).

Cíl

V rámci projektu BASIL, který bude podpořen programem  CÍL EU EÚS, vyvinou projektoví partneři Západočeská univerzita v Plzni a Sensorik-Bayern GmbH [Senzorika Bavorsko s.r.o.]  společně prototyp digitálního asistenčního systému, který podpoří motoricky extrémně omezené osoby při v rámci jednoduchých činností u nich doma resp. umožní, tyto činnosti samostatně zrealizovat. Tito lidé se sice nemohou pohybovat, jsou ale při plném vědomí.  Pokud budou chtít např. zapnout světlo, rádio nebo televizi, měli by to v budoucnu za pomoci asistenčního systému moci dokázat prostřednictvím svých myšlenek: senzory mozkové vlny zachytí a následně je interpretují pomocí komplexních počítačových algorytmů. Přání postiženého tak bude „přeloženo“ do jazyka přístrojů a zařízení v jeho domově a zasláno řídícímu přístroji, který se pak postará o to, aby byly např. v ložnici staženy žaluzie. Je také myslitelné, že lidé v případě nouze vyšlou volání o pomoc osobě jejich důvěry nebo budou signalizovat pocit hladu či žízně. V projektu budou exemplárně realizovány některé aktivity, spojené s domácí technikou  jako např. žaluzie, světlo nebo komunikační elektrotechnika. Asistenční systém lze bez problémů připojit  na běžné domácí automatizačné systémy.

Pfeil & Bogen // Agentur für Volltreffer // Werbeagentur Regensburg, München, Nürnberg Konzeption, Kreation und Realisation: Pfeil & Bogen